Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ZN fashion, s. r. o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov by sme Vás chceli informovať o tom, že potvrdením objednávacieho listu nám ako náš zákazník umožňujete, aby spoločnosť www.onlinemoda.sk ako správca údajov evidovala, spracovala alebo použila Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail ), v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru, ponukových listov a nákupných katalógov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov. Vaše údaje evidujeme po dobu 3 rokov. V prípade, že nastane zmena Vašich údajov, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili.

Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi - pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť ZN fashion, s. r. o. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely ZN fashion, s. r. o. a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely.

Spoločnosť ZN fashion, s. r. o. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.

NEWSLETTER Nezmeškajte zľavy a akcie - novinky do mailu.