Postup pri reklamácií


Poškodenie tovaru pri preprave

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne po prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapričineného prepravou uznaná.


Výmena alebo vrátenie tovaru


A.  Vrátenie tovaru

Tovar, ktorý Vám nesedí alebo sa Vám nepáči, môžete do 7 pracovných dní od doručenia k Vám v pôvodnom obale a nepoužitý vrátiť späť. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ( zákon č. 108/2000 Z.Z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list od odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať  doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

Postup:

1. Tovar musí byť zaslaný do 14 pracovných dní od doručenia.

2. Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete:

- Vaše meno a priezvisko

- adresu, telefónne číslo, e-mail adresu

- spôsob vrátenia peňazí - prevodom na účet - uveďte číslo účtu

- číslo faktúry

- Váš podpis a dátum.

3. S tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.

4. Tovar zasielajte v pôvodnom obale/ v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5. Adresa pre doručenie: ZN fashion s.r.o., Oreské 84, 07 223 Michalovce

Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného. 

Neposielajte prosím tovar na dobierku. Tovar zaslaný dobierkou neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náíklady na poštovné.

Podľa zákona sme Vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na Váš bankový účet.

V prípade, že kupujúci vráti tovar poškodený, neúplný alebo čiastočne opotrebovaný má predávajúci právo si takto vzniknutú škodu stiahnuť zo sumu, ktorá vráti za objednaný tovar kupujúcemu na účet alebo poštovou poukážkou.

B. Výmena tovaru

Ak Vám tovar a chceli by ste ho vymeniť za inú veľkosť, poprípade iný tovar, môžete nám ho do 7 pracovných dní od doručenia k Vám v pôvodnom obale a nepoužitý zaslať späť na výmenu.

Postup:

1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia.

2. Priložte list, kde uvediete:

- Vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail,
- názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov produktu, veľkosť, poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť,
- číslo faktúry,
- Váš podpis a dátum.

3. Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

4. Tovar zasielajte v pôvodnom obale/v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/ tak, aby sa pri doručení nezašpinil alebo nepoškodil.

5. Adresa pre doručenie: ZN fashion s.r.o., Oreské 84, 07 223 Michalovce

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške 2,50 Eur. Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.


Uplatnenie reklamácie

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovú adresu a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 1. alebo 2. triedou. Neposielajte tovar na dobierku.

Reklamácie posielajte poštou na adresu: ZN fashion s.r.o., Oreské 84, 07 223 Michalovce

K reklamácií je potrebné predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt. Do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie. Priložte kópiu faktúry alebo príjmový pokladničný doklad. Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto, ak sa dá, označte. V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar/ v prípade, že bude ešte dostupný/. Prosíme udávať aj Vaše číslo telefónu, e-mail, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať Vám o nej informácie. Zákazník je vždy informovaný max.do 5 pracovných dní, od dodania reklamácie /e-mailom, telefonicky/.

Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na www.onlinemoda.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácií ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.

V prípade, že kupujúci vráti tovar poškodený,neúplný alebo čiastočne opotrebovaný má predávajúci právo si takto vzniknutú škodu stiahnuť zo sumy, ktorú vráti za objednaný tovar kupujúcemu na účet alebo vo poštovou poukážnkou.


Dôležité informáciem, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie:

- na tovar predaný odo dňa 1.4. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov,
- záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena,
- ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci
- ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
- spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúcemu túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí ( § 623 OZ),
- pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
- pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť,
- pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe,
- pri reklamáciach už použitého tovaru nemá spotrebiteľ právo na vrátenie už zaplateného poštovného, alebo na preplatenie nákladov spojených s doručením zásielky k predávajúcemu,
- spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu,
- opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.


Pre reklamáciu vyplňte reklamačný formulár.
Predtým, sa prosím, oboznámte s našim reklamačným poriadkom - reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený v našom internetovom obchode.

Názov Zverejnené
Výmenný/reklamačný formulár na stiahnutie Veľkosť: 60.19 Kb Typ: PDF 12.01.2018

NEWSLETTER Nezmeškajte zľavy a akcie - novinky do mailu.